hidden link to open translation fancybox Chat message in jgrowl This will cause to load any partial page in a fancybox within the iframe This will cause to load any partial page in a fancybox within the iframe and reload after closing OnlineConsentForm

Vi stödjer tyvärr inte din enhet. Vi rekommenderar att du loggar in via en annan enhet eller en dator i stället.

Inloggning
Logga in för att lämna samtycke och svara på frågeformulär.
Det kan ta en liten stund att ladda ljudet till lyssna-knappen. Ha tålamod och tryck inte flera gånger på högtalarknappen. Det är ofta lättare att lyssna på en liten del i taget. Markera den textdel du vill ha uppläst och tryck på play-knappen.

1000g-studien är en forskningsstudie som ska lära oss mer om hur för tidig födsel påverkar hur man mår psykiskt och kroppsligt i vuxen ålder. Klicka dig runt på sidan för mer information om studien.

Det kan ta en liten stund att ladda ljudet till lyssna-knappen. Ha tålamod och tryck inte flera gånger på högtalarknappen. Det är ofta lättare att lyssna på en liten del i taget. Markera den textdel du vill ha uppläst och tryck på play-knappen.

Studiens bakgrund och syfte:
Överlevnaden hos för tidigt födda barn har ökat markant de senaste åren och det är viktigt att förstå hur dessa barn mår i vuxen ålder. Två grupper kommer att undersökas; de som föddes för tidigt under åren 1990-1992 med en födelsevikt under 1000 g och en kontrollgrupp född i fullgången tid under samma tidsperiod. Forskningsstudien genomförs på Akademiska sjukhuset av läkare/forskare från Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala Universitet samt Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för pediatrik, Umeå universitet.

Hur går studien till?
Om du väljer att delta i studien kommer du att få besvara enkäter via internet som handlar om psykologiska funktioner. Enkäterna kommer att skickas ut vid tre tillfällen och beräknas ta ca 30 min vardera i anspråk. Du får besvara frågor om bland annat livskvalitet, psykisk och sexuell hälsa samt minnesfunktion. Vi kommer att komplettera dina svar med utdrag från Patientregistret, Läkemedelsregistret, Tandvårdsregistret samt Utbildningsregistret.

Undersökningsresultat från unga vuxna födda för tidigt kommer att jämföras med resultat från unga vuxna födda i fullgången tid.

Vi planerar för en fortsättning av studien med undersökningar av kroppslig hälsa. Om det blir aktuellt för dig att delta kommer du att tillfrågas om detta separat.

Finns några risker med att delta i studien?
Att delta i enkätstudien kan leda till att du funderar mer på vad det innebär att vara för tidigt född.

Finns det några fördelar att delta i studien?
Det finns inga omedelbara fördelar för dig att delta i studien. Dock kan den information som studien ger komma andra för tidigt födda individer tillgodo.

Hur hanteras data och sekretess?
All personal som arbetar med undersökningen lyder under tystnadsplikt och resultaten omfattas av sekretess på samma sätt som patientjournalen. Alla resultat kommer att kodas och koden till din identitet förvaras inlåst på barnkliniken. Endast ansvariga forskare har tillgång till koden. I sammanställningen av resultaten kommer ingen enskild individ att kunna identifieras. Personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet. Enligt personuppgiftslagen, PuL, har du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter som finns om dig och vid behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson är Barbro Diderholm, barnläkare på Akademiska barnsjukhuset, tel: 018-611 96 47.

Studien är granskad och godkänd i etikprövningsnämnd.

Hur får jag information om studiens resultat?
Du kan efteråt få ta del av dina egna resultat om du vill. Slutligt resultat från studien presenteras i form av vetenskaplig artikel på engelska och ett nyhetsbrev på svenska till de deltagare som så önskar.

Ersättning
Efter avslutad enkätstudie får du två biocheckar till ett värde av 250 kr.

Frivillighet
Deltagandet i undersökningen är helt frivillig och kan avbrytas när som helst. Du behöver inte ange något skäl om du vill avbryta studien.

Det kan ta en liten stund att ladda ljudet till lyssna-knappen. Ha tålamod och tryck inte flera gånger på högtalarknappen. Det är ofta lättare att lyssna på en liten del i taget. Markera den textdel du vill ha uppläst och tryck på play-knappen.

Studien genomförs med hjälp av följande anslagsgivare:

  • ALF-medel
  • Allmänna BB:s Minnesfond
  • Centrum för klinisk forskning Region Västmanland
  • Drottning Silvias jubileumsfond
  • Gillbergska stiftelsen
  • H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård
  • Josephine Neimans forskningsstipendium
  • Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
  • Stiftelsen Samariten
  • Wera Ekströms stiftelse för pediatrisk forskning

Det kan ta en liten stund att ladda ljudet till lyssna-knappen. Ha tålamod och tryck inte flera gånger på högtalarknappen. Det är ofta lättare att lyssna på en liten del i taget. Markera den textdel du vill ha uppläst och tryck på play-knappen.

Huvudansvariga forskare:

Barbro Diderholm
Överläkare, Med. dr. Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

E-post: barbro.diderholm@kbh.uu.se
Telefonnummer: 070-614 09 31

Helena Grönqvist
Fil dr, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

E-post: helena.gronqvist@kbh.uu.se
Telefonnummer: 018-471 3508

Doktorander:

Maria Heyman
ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin, doktorand, Institutionen för kvinnors och barns hälsa och Centrum för klinisk forskning, Västmanland, Uppsala universitet

E-post: maria.heyman@kbh.uu.se

Ourania Vasileiadou
ST-läkare i neonatologi, forskningsassistent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Övriga forskare:

Fredrik Ahlsson
Överläkare, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Kjell Alving
Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Aijaz Farooqi
Överläkare, Med dr, Inst för Klinisk Vetenskap, Enheten för pediatrik, Umeå universitet

Jan Gustafsson
Överläkare, seniorprofessor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Lena Hellström-Westas
Överläkare, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Tord Naessén
Överläkare, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Fredrik Serenius
Överläkare, gästprofessor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

 
U-CARE-portalen använder tillfälliga webbkakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka. Det innebär att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar.
OK