hidden link to open translation fancybox Chat message in jgrowl This will cause to load any partial page in a fancybox within the iframe This will cause to load any partial page in a fancybox within the iframe and reload after closing OnlineConsentForm

In English

Information till forskningspersonerna om projektet
Döttrars erfarenheter av att vara anhörig till en äldre förälder


Vad handlar studien om och varför vill ni att jag ska delta?

Det finns väldigt lite forskning om hur döttrar som stöttar eller hjälper en äldre förälder upplever sin situation. Än mindre forskning finns om hur COVID-19 påverkat situationen. I detta projekt vill vi intervjua döttrar som stöttar eller hjälper en äldre föräldrar för att få bättre förståelse för vilka utmaningar de möter, deras positiva erfarenheter och behov av stöd.

Du kan delta om du:

  • är kvinna
  • är minst 18 år
  • stöttar eller hjälper en äldre förälder som är minst 65 år i dennes hem
  • kan tala, förstå och skriva på svenska eller engelska
Vi söker både dig som mår bra i din roll som anhörig och dig som ibland mår dåligt eller känner dig nedstämd.

Hur går det till?

Om du är intresserad av att delta behöver du skriva under ett samtyckesformulär och ange dina kontaktuppgifter. Du kan ge ditt samtycke genom att klicka ”Ja, jag vill delta” längst ner på denna sida. Du loggar in med BankID.

När du har gett ditt samtycke behöver du besvara några frågor för att vi ska kunna avgöra om du kan delta. Om du kan delta kommer vi att be dig besvara några frågor om din situation som anhörig och ditt mående. Sedan kommer vi kontakta dig och gemensamt planera för när och var intervjun ska äga rum.

Intervjun kan ske på det sätt du föredrar, till exempel hemma hos dig, över telefon eller videosamtal. Du kan ha en trygg person hos dig om du vill.

Intervjun kommer att bli ljudinspelad och längden på intervjun kan variera, men troligtvis kommer den ta mellan 45 minuter till 1,5 timme. 

Vi kommer att intervjua flera döttrar som är i en liknande situation som du. När vi har avslutat intervjuerna skulle vi vilja skicka en skriftlig sammanfattning av våra resultat till dig för att kolla om du håller med om våra tolkningar av dina erfarenheter. Vi skickar denna sammanfattning med post och planerar gemensamt in en tid för när vi kan ta emot din återkoppling via telefon eller videosamtal.

Vad är de potentiella fördelarna med att delta?

  • Att delta i detta projekt är en möjlighet att hjälpa oss få en bättre förståelse för dina erfarenheter av att stötta och hjälpa din förälder.
  • Vi hoppas att detta projekt kommer hjälpa oss att i framtiden utveckla bättre stöd åt döttrar som stöttar och hjälper en förälder.
  • Folk tycker ofta det är givande att delta i intervjuer och prata om sina erfarenheter.

Vad är de potentiella nackdelarna med att delta?

  • Att fundera på och prata om utmaningar eller svårigheter i livet kan leda till visst obehag. Skulle du känna behov av att avbryta eller pausa intervjun kan vi göra det och du behöver inte berätta varför.
  • Just nu sprider sig fortfarande COVID-19 och att träffas fysiskt kan innebära en viss smittrisk. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi respekterar dina önskemål om hur intervjun ska äga rum för att minimera smittrisken, t.ex. genom att hålla fysisk distans eller genomföra intervjun över telefon eller videosamtal.

Vad händer med min information?

Den information du ger oss sparar vi och registrerar. Dina svar kommer att hanteras så att inte obehöriga kan ta del av dem. Alla uppgifter om dig och det du berättat i intervjuer kommer hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Du har rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig och få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att hanteringen av dina personuppgifter begränsas. Vill du ta del av uppgifterna kan du kontakta ansvarig forskare Joanne Woodford, forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet (072-999 92 11, joanne.woodford@kbh.uu.se). Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@uu.se. Klagomål om hur dina personuppgifter behandlas kan ges till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Vad händer med resultaten av projektet?

Resultaten av intervjuerna kommer användas till att utveckla stöd för vuxna döttrar som är anhöriga till en äldre förälder. Vi ämnar även publicera resultaten i vetenskapliga tidskrifter och presentera dem på möten och konferenser. Din identitet kommer aldrig bli avslöjad i någon publikation eller presentation. Du bestämmer själv om du skulle vilja ta del av resultaten av projektet, vilket du i så fall kan få genom att kontakta oss på 018-471 54 75 eller dottrar-kbh@uu.se.

Ersättning

Om du skulle behöva betala för resa inför intervjun ersätter vi dessa utgifter.

Deltagandet är frivilligt

Det är helt frivilligt att delta och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan att berätta varför. Endast vi som arbetar med studien vet vem som deltar. Vill du avbryta ditt deltagande kan du kontakta oss på 018-471 54 75 eller dottrar-kbh@uu.se.

Ansvariga för studien

Uppsala universitet är forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. Ansvarig forskare är Joanne Woodford, forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet (072-999 92 11, joanne.woodford@kbh.uu.se).

Frågor?

Om du vill veta mer så tveka inte att kontakta oss på 018-471 54 75 eller dottrar-kbh@uu.se.

Vänliga hälsningar,
Erika Mårtensson, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa och Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet
Joanne Woodford, forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet


Pdf Spara informationen som PDF


Telefon: 018-471 54 75
E-post: dottrar-kbh@uu.se
 
U-CARE-portalen använder tillfälliga webbkakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka. Det innebär att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar.
OK