hidden link to open translation fancybox Chat message in jgrowl This will cause to load any partial page in a fancybox within the iframe This will cause to load any partial page in a fancybox within the iframe and reload after closing
 • picture

  ENGAGE

  ParentsCan: ENGAGE är ett forskningsprojekt i vilket vi testar ett internetbaserat självhjälpsprogram för föräldrar till barn som avslutat en behandling mot cancer. Projektet beräknas starta under mars 2020.
 • 1000g-studien

  1000g-studien är en forskningsstudie som ska lära oss mer om hur för tidig födsel påverkar hur man mår psykiskt och kroppsligt i vuxen ålder. Mer
 • picture

  U-CARE: Vuxna med cancer

  U-CARE: Vuxna med cancer är en studie av ett internetbaserat självhjälpsprogram riktat mot oro och nedstämdhet hos vuxna med cancer. Studien påbörjades våren 2013. Mer
 • picture

  U-CARE: Hjärta

  U-CARE: Hjärta är en studie av ett internetbaserat självhjälpsprogram riktat mot oro och nedstämdhet efter hjärtinfarkt. Studien pågick 2013 till 2017. Mer
 • picture

  UPPS: Uppsala pelvic pain study

  UPPS är en studie som handlar om kvinnors graviditet och deras upplevelser under och efter graviditeten. Studien påbörjades under våren 2014.
 • picture

  JUNO

  JUNO är en studie av ett internetbaserat självhjälpsprogram för kvinnor som varit med om en traumatisk eller negativ förlossning. Studien påbörjades hösten 2013.

Välkommen till U-CARE-portalen

U-CARE är ett av regeringens strategiska forskningsprogram vid Uppsala universitet. [Läs mer]

U-CARE är ett av regeringens strategiska forskningsprogram vid Uppsala universitet. Det övergripande målet med verksamheten inom U-CARE är att förhindra samt minska psykosocial ohälsa hos patienter och anhöriga i samband med kroppslig sjukdom. För mer information om U-CAREs forskningsprogram se www.u-care.uu.se

Om du erfar tekniska problem vid användning av Portalen, vänligen kontakta oss genom att klicka här. Vi återkommer senast nästkommande vardag.

U-CARE erbjuder inte akut vård, för mer information om vart du kan vända dig när du behöver snabb vård klicka här.

 
U-CARE-portalen använder tillfälliga webbkakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka. Det innebär att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar.
OK