hidden link to open translation fancybox Chat message in jgrowl This will cause to load any partial page in a fancybox within the iframe This will cause to load any partial page in a fancybox within the iframe and reload after closing
 • 1000g-studien

  1000g-studien är en forskningsstudie som ska lära oss mer om hur för tidig födsel påverkar hur man mår psykiskt och kroppsligt i vuxen ålder. Mer
 • picture

  U-CARE: Vuxna med cancer

  U-CARE: Vuxna med cancer är en studie av ett internetbaserat självhjälpsprogram riktat mot oro och nedstämdhet hos vuxna med cancer. Studien påbörjades våren 2013. Mer
 • picture

  U-CARE: Hjärta

  U-CARE: Hjärta är en studie av ett internetbaserat självhjälpsprogram riktat mot oro och nedstämdhet efter hjärtinfarkt. Studien pågick 2013 till 2017. Mer
 • picture

  U-CARE: Gravid

  U-CARE: Gravid är en studie av ett internetbaserat självhjälpsprogram riktat till gravida kvinnor med förlossningsrädsla. Studien påbörjades i pågick 2015 till 2016. Mer
 • picture

  U-CARE: UNGA

  I projektet U-CARE: UNGA testas ett guidat självhjälpsprogram förmedlat via internet för unga som har avslutat behandling för cancer som diagnostiserats under tonåren. En genomförbarhetsstudie för att testa programmet genomfördes våren 2017 Mer
 • picture

  UPPS: Uppsala pelvic pain study

  UPPS är en studie som handlar om kvinnors graviditet och deras upplevelser under och efter graviditeten. Studien påbörjades under våren 2014.
 • picture

  U-CARE: AIDA

  U-CARE: AIDA är en studie av en stressbehandling som består av fyra veckors avslappningsträning via internet. Studien pågick 2014 till 2015.
 • picture

  JUNO

  JUNO är en studie av ett internetbaserat självhjälpsprogram för kvinnor som varit med om en traumatisk eller negativ förlossning. Studien påbörjades hösten 2013.
 • picture

  U-CARE: ParentsCan

  U-CARE: ParentsCan är en studie där föräldrar till barn som tidigare behandlats mot cancer och forskare tillsammans utvecklar ett nytt internetbaserat självhjälpsprogram, som senare kommer att testas och utvärderas. Studien pågick under 2016. Mer

Välkommen till U-CARE-portalen

U-CARE är ett av regeringens strategiska forskningsprogram vid Uppsala universitet. [Läs mer]

U-CARE är ett av regeringens strategiska forskningsprogram vid Uppsala universitet. Det övergripande målet med verksamheten inom U-CARE är att förhindra samt minska psykosocial ohälsa hos patienter och anhöriga i samband med kroppslig sjukdom. För mer information om U-CAREs forskningsprogram se www.u-care.uu.se

Om du erfar tekniska problem vid användning av Portalen, vänligen kontakta oss genom att klicka här. Vi återkommer senast nästkommande vardag.

Vi vill att du ska känna dig nöjd med din vårdkontakt med oss. Om du har synpunkter på vården, kontakta verksamhetschef för vård genom att klicka här.

U-CARE erbjuder inte akut vård, för mer information om vart du kan vända dig när du behöver snabb vård klicka här.

 
U-CARE-portalen använder tillfälliga webbkakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka. Det innebär att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar.
OK